ANNA WĄSOWICZ

Debata wyborcza kandydatów na burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Za nami spotkanie przedstawicieli sztabów wyborczych, mojego oraz Norberta Rzepisko. Zgodnie potwierdziliśmy naszą gotowość do udziału w debacie. Ustaliliśmy również jej termin oraz zasady.

Debata odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 18:00.

Jesteśmy przekonani, że będzie ona idealną okazją do przedyskutowania naszej wizji rozwoju Miasta i Gminy Skawina, sposobów rozwiązywania problemów mieszkańców oraz dalszego poprawiania komfortu i jakości życia. Wspólnie ustaliliśmy, że dyskusja będzie rzeczowa, merytoryczna, daleka od populizmu oraz skupiona na konkretach.

W tym momencie nasze sztaby pracują nad kwestiami technicznymi. Ustalanie szczegółów odbywa się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szukaniu kompromisów w tych niewielu obszarach, w których mamy odmienne zdania.

Zapraszamy do wspólnej rozmowy i udziału w debacie Wojciecha Paca, który do tej pory nie wyraził chęci spotkania się i dyskusji o przyszłości Gminy Skawina. Panie Wojciechu, prosimy o deklarację do piątku. Brak odpowiedzi nasze sztaby uznają jako odmowę udziału w debacie. Będę uczestniczyła w niej tylko ja i Norbert Rzepisko.

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.