ANNA WĄSOWICZ

Polityka prywatności

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Wąsowicz. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez: kontakt@annawasowicz.com.pl
  2. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne. Administrator otrzymał je od Państwa podczas wypełniania formularza kontaktowego. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wyłącznie w celu nawiązania kontaktu zgodnie ze wskazanym celem (w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego).
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający na ochronie swoich praw.
  4. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanych  celach, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  • członkom komitetu wyborczego;
  • podwykonawcom obsługującym stronę internetową.
  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Anna Wąsowicz, posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  2. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie zakończy się realizacja złożonego przez Państwa zlecenia, lub nie wycofają Państwo zgody na przetwarzanie danych. Administrator zapewnia, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została ona wyrażona.
  3. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia nieprawidłowego przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora danych, posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.