ANNA WĄSOWICZ

REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY

Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wąsowicz
ul. Krakowska 42, 32-050 Skawina

Pełnomocnik komitetu wyborczego: Marek Fugiel, zam. Skawina

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Lucyna Knapik, zam. Zelczyna

LP. Data wpisu*) Nazwa banku udzielającego kredytu Data udzielenia kredytu Kwota (wysokość) kredytu Oprocentowanie kredytu Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu Termin spłaty kredytu Imiona i nazwiska poręczycieli Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli Dodatkowe informacje
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).