ANNA WĄSOWICZ

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wąsowicz
ul. Krakowska 42, 32-050 Skawina

Pełnomocnik komitetu wyborczego: Marek Fugiel, zam. Skawina

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Lucyna Knapik, zam. Zelczyna

LP. Data wpisu Data wpłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe infomracje
-
-
-
-
-
-
-
-
-