ANNA WĄSOWICZ

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wąsowicz
ul. Krakowska 42, 32-050 Skawina

Pełnomocnik komitetu wyborczego: Marek Fugiel, zam. Skawina

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Lucyna Knapik, zam. Zelczyna

LP. Data wpisu Data wpłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe infomracje
1.
2024-02-27
2024-02-26
Anna
Wąsowicz
Skawina
3000 zł
6000 zł
-
2.
2024-03-11
2024-03-11
Anna
Wąsowicz
Skawina
2000 zł
8000 zł
-
3.
2024-04-05
2024-04-04
Anna
Wąsowicz
Skawina
8000 zł
16000 zł
-
4.
2024-04-05
2024-04-05
Anna
Wąsowicz
Skawina
9700 zł
25700 zł
-