ANNA WĄSOWICZ

Działajmy Razem! – spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Działajmy razem! Pod takim hasłem odbyło się wczoraj spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Rozmawialiśmy min. o trudnościach na jakie napotykają w swojej działalności organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie naszej gminy i o roli jaką powinien odegrać lokalny samorząd w procesie rozwoju społecznej aktywności mieszkańców. Jako aktywna działaczka społeczna wiem, w jakich obszarach  organizacje pozarządowe potrzebują wsparcia aby mogły realizować swoje projekty. Dlatego na spotkaniu mogliśmy posłuchać dwóch krótkich prelekcji dotyczących skutecznego promowania inicjatyw społecznych oraz pozyskiwania środków finansowych na ich realizację od partnerów biznesowych. Spotkanie było również okazją do przedstawienia moich propozycji programowych kierowanych właśnie do organizacji pozarządowych. Zapewniłam uczestników spotkania, że zwiększę udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych wspierających rodziny i dzieci, seniorów oraz osoby niepełnosprawne. Zdeklarowałam również zapewnienie odpowiedniej przestrzeni lokalowej do dyspozycji organizacji pozarządowych, gdzie będą mogły prowadzić swoją działalność.  Samorząd powinien pełnić rolę przewodnika i mentora wspomagającego NGO w pokonywaniu trudności natury formalnej, promocji wartościowych projektów, a także pośrednika w nawiązywaniu kontaktów z biznesem. Na zakończenie odbyła się bardzo ciekawa i merytoryczna dyskusja. Organizacje pozarządowe to ogromny potencjał naszej gminy a samorząd gminny powinien aktywnie i skutecznie wspierać ich rozwój i działalność.