ANNA WĄSOWICZ

Grzegorz Knapik

BEZPARTYJNY KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

Zdjęcie portretowe Grzegorza Knapika
Zdjęcie portretowe Grzegorza Knapika

Grzegorz Knapik

BEZPARTYJNY KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

Jestem młodym człowiekiem z pasją do działania i zaangażowania społecznego, który żyje nadzieją na lepsze jutro. Urodziłem się w Krakowie i wychowałem w Zelczynie. Moje korzenie są głęboko osadzone w lokalnej społeczności, co związane jest z moja działalnością społeczną realizowaną od dziecięcych lat. Jestem sobą! Osobą o własnych poglądach i własnym zdaniu – człowiekiem bezpartyjnym, nie ulegającym wpływom i naciskom innych osób. Odpowiedzialny i słowny o radosnym i życzliwym przysposobieniu, który zawsze chętnie służy pomocą.
Tytuł magistra obroniłem na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie Kulturą i Mediami. Studia pierwszego stopnia ukończyłem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie specjalizowałem się w Inżynierii Organizacji i Zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem Audytu Wewnętrznego i Controllingu Zarządczego. Dodatkowo, skompletowałem studia podyplomowe z obszaru Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Zawód technika elektronika opanowałem w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.
Moje doświadczenie zawodowe rozpoczęło się jeszcze podczas studiów stacjonarnych – dziennych, gdy podjąłem pracę jako kasjer-sprzedawca w skawińskiej stacji paliw. Następnie dołączyłem do zespołu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, gdzie przez pięć lat pełniłem funkcję asystenta dyrektora oraz inspektora ochrony danych osobowych. W międzyczasie, podjąłem się dodatkowych obowiązków jako koordynator dostępności. Następnie zostałem kierownikiem tworzonej kawiarni bibliotecznej Live-Book Cafe i kasjerem biblioteki. Obecnie pracuję w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego, zajmując stanowisko inspektora powiatowego ds. logistyki i wdrożeń, jednocześnie realizując zadania jako członek komisji zamówień publicznych.
Moja aktywność społeczna rozpoczęła się jeszcze w szkole podstawowej w Zelczynie, gdzie miałem przyjemność uczęszczać. Od najmłodszych lat pasjonowałem się pomaganiem i angażowałem się w organizację różnorodnych przedsięwzięć, zarówno na poziomie szkolnym, sołeckim, jak i gminnym; sięgając także po projekty o zasięgu regionalnym. Moje doświadczenie obejmuje członkostwo w Radzie Sołeckiej Zelczyny przez trzy kadencje oraz aktywny udział w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej w Krzęcinie i prowadzeniu Parafialnego Zespołu Charytatywnego przy tamtejszej parafii. Dodatkowo, od 2013 roku jestem zaangażowany w działania Stowarzyszenia „Z Młodzieńczą Siłą”, którego byłem współzałożycielem, mającego na celu realizację szerokiego wachlarza działań na rzecz mieszkańców naszej gminy. Swoje doświadczenie w zarządzaniu, mogę wykorzystywać także pełniąc od trzech lat funkcję członka zarządu w Kółku Rolniczym w Zelczynie oraz aktywnie uczestnicząc w pracach komitetu Rewitalizacji Gminy Skawina, a także w radzie nadzorczej Spółdzielni Energetycznej Skawina.

OKRĘG 3, POZYCJA NR 1

OSIEDLA: RZOZÓW, BOREK SZLACHECKI, KOPANKA, JURCZYCE, RADZISZÓW, OCHODZA, ZELCZYNA

Od niemal trzech dekad mam niezwykłą przyjemność być częścią wspaniałego środowiska Zelczyny. Tutaj mieszkam. Tutaj obserwowałem okolicę, uczyłem się i uczestniczyłem w wielu wydarzeniach, które kształtowały zarówno moją osobę jak i naszą społeczność. Zelczyna to nie tylko moje miejsce zamieszkania, to przede wszystkim nasza wspólna historia, wartości i więzi, które nas łączą. Jestem dumny z tego, że mogę być częścią tej wspólnoty i wnosić swoją energię, zaangażowanie i doświadczenie w jej rozwój. Wierzę w nasz potencjał, i w możliwość wspólnego tworzenia lepszej przyszłości. Dlatego też staję do wyborów, aby być Waszym głosem i pracować na rzecz naszego wspólnego dobra. Czekają nas wyzwania, ale wierzę, że razem możemy je pokonać i uczynić środowisko jeszcze piękniejszym miejscem do życia. Siła w nas wszystkich!