ANNA WĄSOWICZ

KWW ANNY WĄSOWICZ zarejestrowany!

Pierwszy krok formalny do rozpoczęcia kampanii wyborczej został wykonany. 
W miniony piątek Komisarz Wyborczy w Krakowie wydał postanowienie w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WĄSOWICZ w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.  Wybory odbędą się 7 kwietnia 2024 r. Pierwszy formalny krok zrobiony, potwierdzam swoją kandydaturę na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Rejestracja komitetu uprawnia do oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej. Teraz czas na program wyborczy. Już wkrótce będę go sukcesywnie prezentować. Dziś publikuję logo – symbol graficzny Komitetu.