ANNA WĄSOWICZ

Marek Fugiel

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

Portretowe zdjęcie Marka Fugiel
Portretowe zdjęcie Marka Fugiel

Marek Fugiel

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

Od 32 lat mieszkam na osiedlu Bukowska. Jestem bezpartyjny od zawsze, żonaty, żona Halina, syn Maciej absolwent UE w Krakowie.

W swoim 67 letnim życiu pracowałem w Zakładach Metalurgicznych i Spółdzielni Mieszkaniowej w Skawinie. Obecnie pracuję w firmie instalacyjno-budowlanej jako kierownik budowy. Byłem wiele lat członkiem oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jestem radnym Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządu Osiedla Bukowskie już trzecią kadencję.

Zmieniam na lepsze Nasze Osiedle oraz staram się zmieniać również Gminę. Oświadczam, że posiadam wolę i energię, aby z każdym rozsądnym i zdrowo myślącym wypracować kompromis, aby bliskie memu sercu Miasto i Gmina Skawina rozwijały się nadal.

Efekty moich działań łatwo zauważyć, a nowe wyzwania traktuję jako zobowiązanie na przyszłość.

Dopilnuję, aby na tym nadal skorzystały osiedla i jego mieszkańcy.

Marek Fugiel
Szanowni Państwo – moi Sąsiedzi i wyborcy.

Bardzo dziękuję wszystkim za miłe przyjęcie w  Waszych mieszkaniach i  domach podczas kompletowania podpisów poparcia dla mojej kandydatury w wyborach do Rady Miejskiej.

Udowodniłem już niejednokrotnie, że potrafię pracować na rzecz naszych Osiedli, i ich mieszkańców, poprawiając komfort życia i bezpieczeństwo.

Działam na rzecz lokalnej społeczności od wielu lat i bycie radnym pozwala mi być zdecydowanie bardziej skutecznym w realizowaniu tego co konieczne dla mieszkańców.

W ostatnich latach wspólnie zrealizowaliśmy m.in.:

 • nową nawierzchnię asfaltową na parkingach przed budynkami Bukowska 10, 11, 13 i 14, a teraz zaplanowaliśmy przed blokiem nr 5 
 • dodatkowe zatoczki parkingowe przy ul. Bukowskiej oraz wzdłuż ulicy Witosa, a  teraz w  okolicy domu Bukowska 7a, 9a 
 • montaż kamer monitoringu wizyjnego przed sklepem Avita, przy ul. Jana Pawła II, na bloku nr 3 i 12 i w SP6, a teraz planujemy rozpocząć monitoring altan śmietnikowych i parkingów.  
 • remont i doposażenie placu zabaw przed żłobkiem (obecnie to teren gminny)
 • doposażaliśmy plac zabaw przy budynku Bukowska 12, a teraz planujemy jego generalną przebudowę włącznie z ogrodzeniem.  
 • oczyszczono i uporządkowano dojście do strumyka poniżej szkoły muzycznej z montażem poręczy na mostku oraz udrożniono przepust i wykonano oświetlenie tego odcinka.  
 • wykonano nowy układ drogowy z odwodnieniem na ul. Bukowskiej na odcinku od nr 50 aż do budynków przy ul. Batalionów Chłopskich 
 • wydzielenie z terenu Szkoły Podstawowej nr 6 istniejącego tam parkingu, który udostępniony jest również dla mieszkańców osiedla  
 • nowy parking wzdłuż ulicy Witosa, wyposażone w nowoczesne oświetlenie (wspólnie z  Zarządem Osiedla Kościuszki)   
 • dofinansowaliśmy asfaltowanie ulicy Jana Pawła II, dzięki temu jest bezpieczniej 
 • modernizację przejścia dla pieszych na ul. Bukowskiej przy sklepie „Lewiatan”, a teraz planujemy jego doświetlenie i lepsze oznakowanie   
 • montaż luster bezpiecznego wyjazdu z posesji ul. Bukowska 61 b-e 
 • dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe ul. Witosa wraz z progami zwalniającymi  
 • nową nawierzchnię asfaltową z wydzielonymi miejscami parkingowymi na całej długości przed budynkiem Bukowska 16  
 • montaż elastycznych słupków blokujących możliwość parkowania na chodnikach przed blokiem Bukowska 16, 17 oraz na ul. Monte Cassino.  
 • nowy chodnik przed żłobkiem również z „zabezpieczeniem przed wjazdem”, a teraz planujemy poszerzenie zawężonego chodnika przy ul. Bukowskiej 12 i 15 (wzdłuż drogi powiatowej)    
 • utwardziliśmy drogę dojazdową przed domami ul. Monte Cassino 25.  
 • wykonanie oświetlenia wzdłuż całego chodnika z ul. Witosa na ul. Bukowską oraz doświetlenie chodnika stanowiącego dojście do bloku Bukowska 12, przy placu zabaw 
 • przyjęcie „Planu Rozwoju Osiedla Bukowskie” stanowiącego plan zadań do wykonania
 • utworzenie boiska ze sztuczną nawierzchnią przed blokiem Bukowska 12 
 • coroczne wsparcie finansowe Szkoły Podstawowej nr 6
 • wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową nasadzenia przy boisku Bukowska 4 oraz rozpoczęliśmy montaż dodatkowych ławeczek i koszy na śmieci, a w tym roku planujemy kontynuację tej akcji

Znam świetnie Naszą kandydatkę na Burmistrza, Panią Annę Wąsowicz. Ma wykształcenie prawnicze, jest uczciwa i pracowita oraz doświadczona w pracy w samorządzie. Swoim programem gwarantuje ewolucyjną ciągłość rozwoju naszej Gminy Skawina. Program ma odważny, prorozwojowy i realny do wdrożenia na najbliższe lata. 

Z wyrazami szacunku
Marek Fugiel

Rekomendacje

Polecam Państwu ponownie Pana Marka z którym pracowałem przez wiele lat. Jest ambitny, odpowiedzialny i taktowny oraz posiada doświadczenie i wiedzę, aby Was reprezentować w Samorządzie. Te cechy sprawiają, że skutecznie broni waszych interesów na forum Gminy nie tylko w ostatnich pięciu latach. Potrafi współpracować, jest zdecydowany i nie jest osobą konfliktową. Zaufajcie mu i głosujcie na Pana Marka Fugiel, jako kandydata na Waszego radnego.

Adam Najder
Burmistrz (2002-2014)
Rekomendacje

Zapamiętałem Pana Marka Fugla, radnego i Przewodniczącego Zarządu Osiedla jako wyjątkowo skutecznego reprezentanta interesów swoich mieszkańców. Sprawdził się zarówno jako inicjator jak i negocjator trudnych spraw. To również dzięki jego uporowi wykonano odwodnienie ul. Bukowskiej oraz wzorowo uporządkowano przestrzeń ul Witosa z miejscami parkingowymi włącznie.

Pan Marek to sprawdzony, pracowity i uczciwy kandydat na radnego


Paweł Kolasa
Burmistrz (2014-2018)