ANNA WĄSOWICZ

Marek Klimczyk

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

Portretowe zdjęcie Marka Klimczyka
Portretowe zdjęcie Marka Klimczyka

Marek Klimczyk

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

Jestem rodowitym skawinianinem, absolwentem skawińskiego LO, ukończyłem studia na UJ i UP w Krakowie. Przez ponad 30 lat uczyłem matematyki i fizyki w skawińskich szkołach. Od czasów studenckich jestem stale zaangażowany w działalność społeczną. Od opozycji demokratycznej w latach 80-tych aż po prowadzenie kampanii Koalicji Obywatelskiej w gminie Skawina w ostatnich wyborach parlamentarnych. W aktywność samorządową jestem zaangażowany od ponad 20 lat. W latach 2006-2014 oraz 2018-2024 byłem radnym Rady Miejskiej w Skawinie.
Ostatnia kadencja w Radzie Miejskiej była niezwykle trudna. Burmistrz Norbert Rzepisko i popierający go radni pozbawili opozycję jakiegokolwiek wpływu na sprawy naszej gminy. Przywrócenie demokratycznych zasad, merytorycznej dyskusji, współdziałania wszystkich opcji w samorządzie, czyli przywrócenia normalności w Radzie Miejskiej to będzie bardzo ważne zadanie nowej Pani Burmistrz i radnych nowej kadencji. Jeśli uzyskam mandat, to zobowiązuję się w swojej pracy w samorządzie skupić energię na podniesieniu jakości pracy naszych szkół, zapewnieniu najwyższych standardów edukacyjnych, zagwarantowaniu każdemu rodzicowi, że ich dzieci znajdą miejsce w samorządowym przedszkolu lub żłobku. Drugim obszarem mojej aktywności będzie zapewnienie mieszkańcom gminy czystego powietrza, zdrowej wody i gleby. Ochrona środowiska musi stać się priorytetem każdej władzy w Polsce. Dość przewlekłych chorób i zgonów z powodu zanieczyszczonego środowiska. Samorząd naszej gminy musi tu być przykładem! Musimy zlikwidować smog w okresie zimowym, wyeliminować ruch ciężarówek przez centrum Skawiny oraz zapewnić skuteczną ochronę ujęciom wody pitnej. Konieczne jest sprawowanie skutecznej kontroli, w zakresie ochrony środowiska, nad działającym w gminie przemysłem.
Praca z dziećmi, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień to zawsze była i jest nadal moja największa pasja. I mimo, że już nie pracuję w szkole, to nadal to robię z największą przyjemnością. W wolnych chwilach od zajęć w samorządzie i innych obowiązków społecznych staram się pomagać wnuczkom i wnukom w rozwijaniu ich zainteresowań i pasji – zapewniając transport na zajęcia i treningi.