ANNA WĄSOWICZ

Skawina w oczach kobiet

25 stycznia ponad 40 inspirujących i pomysłowych mieszkanek Gminy Skawina spotkało się podczas Forum Kobiet Kreatywnych w Kawiarni „Tuczytam” w Pałacyku Sokół. 
 
Forum Kobiet Kreatywnych to inicjatywa stworzona przez kobiety z myślą o kobietach.  Dzięki temu, w niezobowiązującej atmosferze, bez nadęcia, po kobiecemu, mogłyśmy rozmawiać o tym, co ważne dla nas w kobiet oraz  jak zmieniać rzeczywistość wokół nas. Podczas forum odbyły się warsztaty, na których padły 4 ważne pytania: 
Czego najbardziej brakuje Ci w Skawinie? 
Co Cię denerwuje w Naszej Gminie?
W czym mógłby pomóc Ci samorząd?
oraz
O czym marzysz…? 
 
Liczba kolorowych karteczek i opinii przerosła najśmielsze oczekiwania. Jak to zwykle leży w kobiecej naturze Panie pomyślały o wszystkich ważnych aspektach życia. Najczęściej powtarzające się tematy to kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, szczególnie dostępności lekarzy specjalistów i całodobowej opieki medycznej,  poprawy jakości komunikacji publicznej, zwiększenia dostępności nieodpłatnych miejsc parkingowych, ochrony przyrody i czystego powietrza, nowych przestrzeni do rekreacji, poprawy dostępności przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych, wsparcia i koordynacji działań organizacji pozarządowych, podniesienia standardów obsługi w urzędzie i jednostkach samorządowych, zwiększenia dostępności miejsc w przedszkolach i żłobku, organizacji  spotkań i wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców, uwzględnienia szczególnych potrzeb seniorów, a także poszerzenia oferty zajęć dla dzieci.
Wśród oczekiwań uczestniczek wyraźnie zaznaczyły się również te, wynikające z typowo kobiecych potrzeb. Oferta nieodpłatnych zajęć sportowych i warsztatów dla kobiet, możliwość integracji, spotkań i wymiany doświadczeń. To konkretne oczekiwania, które wymagają konkretnych rozwiązań! Bardzo często pojawiał się wątek zbyt krótko otwartych kawiarni, braku kina i klubów tańca towarzyskiego. To oczywiście kwestia działalności biznesowej, co nie oznacza, że samorząd nie może inicjować zmian i uświadamiać przedsiębiorcom potrzeb mieszkańców. Zapotrzebowanie na konkretne usługi, w sposób naturalny generuje popyt, który z kolei pobudza przedsiębiorczość i nowe inwestycje.
Poruszone problemy jednoznacznie pokazują, że dla mieszkanek Gminy Skawina tematy społeczne, integracja społeczności lokalnej są równie ważne jak inwestycje infrastrukturalne.
Większość wysuniętych postulatów utwierdziło mnie w przekonaniu, że diagnoza sytuacji i propozycje rozwiązań, które już wkrótce zostaną zaprezentowane w moim programie są słuszne i odpowiadają realnym potrzebom. Obiecuję, że każda, nawet indywidualnie wskazana sprawa, zostanie przeze mnie wzięta pod uwagę . Zawsze stoję na stanowisku, że każdy problem da się rozwiązać. Potrzebne jest zaangażowanie i dobra wola.
Wiem też jedno, już wkrótce obszary tematyczne mojego programu uzupełni dodatkowy – poświęcony potrzebom i postulatom Skawinianek, które nie znalazły miejsca w innych, już wskazanych obszarach. Byłyście Panie dla mnie ogromnym źródłem inspiracji – serdecznie dziękuję! Zapewniam, że wczorajsze Forum Kobiet Kreatywnych to początek naszych inspirujących spotkań.
Doskonale zdaję sobie sprawę, że świat wokół nas jest wielowymiarowy i każda grupa społeczna ma swoje potrzeby.  Już wkrótce do inspirującej dyskusji zaproszę przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Pamiętajcie również, że zawsze możecie do mnie napisać lub zadzwonić w trakcie dyżuru telefonicznego w każdą środę między 18.00 a 20.00  (tel. 886 819 409). Rozmawiajmy i działajmy razem!