ANNA WĄSOWICZ

Stanisław Grodecki

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

Portretowe zdjęcie Stanisława Grodeckiego
Portretowe zdjęcie Stanisława Grodeckiego

Stanisław Grodecki

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

Stanisław Grodecki, wykształcenie wyższe. Moja rodzina to żona, dwie zamężne córki, czworo wnucząt. Jestem emerytowanym oficerem Wojska Polskiego. W czasie ponad trzydziestoletniej zawodowej służby wojskowej zajmowałem wiele kierowniczych stanowisk. Służbę wojskową zakończyłem w roku 2009, będąc dowódcą Jednostki Wojskowej w Krakowie. Nie należę do żadnej partii politycznej.
Po przejściu na emeryturę swój wolny czas poświęcam głównie na działalność społeczną. Od roku 2011 jestem Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, którego misją jest promowanie historii i kultury lokalnej. Przez cały ten okres jestem organizatorem corocznych kwest na ratowanie historycznych i zabytkowych nagrobków skawińskich cmentarzy.

Od 2012 roku działam również na rzecz integracji organizacji pozarządowych w ramach Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w latach 2012-2018 będąc jej Przewodniczącym).

W kadencji 2019-2023 byłem również członkiem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim.

Jestem inicjatorem mającej już 8 lat tradycji Dni Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych, w którym skawińskie organizacje w drugą niedzielę września prezentują na starorzeczu Skawinki swoje cele i osiągnięcia.

Od 2012r. pełnię funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Krakowie, działając jednocześnie w Radzie Ławników tego Sądu.

Znajduję również czas na pisanie i publikowanie opracowań, głównie o historii naszej Skawiny, które są publikowane w cyklicznych wydawnictwach „Informatorach Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”. Mogę się pochwalić współautorstwem „Monografia Skawiny. 650 lat tradycji”, wydanym w 2014 roku i wznowionym w 2016 roku. Wprawdzie jest to praca zbiorowa, ale zdecydowana większość tekstów jest mojego autorstwa. Wszystkie te opracowania można odnaleźć na stronach internetowych.
Swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie chciałbym wykorzystać praktycznie w działalności samorządu lokalnego. W Radzie Miejskiej Skawiny będę rzeczywistym reprezentantem interesów moich wyborców. Podstawowym celem mojej działalności będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Swoją aktywność chciałbym przełożyć także na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz zajmować się sportem i rekreacją dla wszystkich. Nie składam nierealnych obietnic, ale zapewniam, że rzetelnie i z odpowiedzialnością będę służył skawińskiej samorządności.

OKRĘG 1, POZYCJA NR 4

OSIEDLA: SAMBOREK, RZEPNIK, STARE MIASTO, OGRODY, PRZEMYSŁOWE

Moim mottem jest: 

Uważnie słuchać wyborców, działać mądrze i skutecznie!