ANNA WĄSOWICZ

W Skawinie debatowano o bezpieczeństwie

W Skawinie odbyła się debata o bezpieczeństwie w naszej gminy. To temat ważny i zawsze aktualny.
Obecni na debacie przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w gminie przedstawili sprawozdania ze swojej działalności i statyki dotyczące zaistniałych zdarzeń wymagających ich interwencji. Debata była również okazją do dyskusji z jakimi problemami i zagrożeniami mierzymy się w mieście i sołectwach i jakie działania powinniśmy podejmować aby minimalizować ryzyko ich występowania.