ANNA WĄSOWICZ

Czwarta sesja Rady Miejskiej

Wiemy ile mieszkańcy zapłacą za opiekę przedszkolną oraz kto obejmie stanowisko II zastępcy Burmistrza. Dziś w ratuszu odbyła się czwarta zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Wśród głosowanych uchwał znalazła się oczekiwana przez mieszkańców uchwała określająca wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę […]